De Wayfarer “all-purpose” jol heeft een sterke tweedehandse markt waarin oude boten hun waarde goed behouden. Er zijn een aantal variaties in de inrichting van de boot die verschillende soorten zeilers aanspreken, zoals tourzeilers of wedstrijdzeilers. Wedstrijdzeilers hebben een voorkeur voor een stijve romp zoals die van een +S of houten boot. Deze boten zijn over het algemeen iets makkelijker in plané te krijgen. Een tourzeiler zal eerder een voorkeur hebben voor een boot met veel en gemakkelijk te bereiken opslag ruimte zoals we die aantreffen in een Mark 1, Mark 2. of het meest recente ontwerp, de Wayfarer World.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende typen

Een Wayfarer is een zeer stabiele jol waardoor ze zeer geschikt is voor lessen, familie uitjes en zeezeilen. Het probleem deze tamelijk zware boot aan wal te behandelen wordt grotendeels opgelost door een lier op de (strand-) trailer te monteren. Zou een Wayfarer omslaan in extreme omstandigheden, biedt het “World” model nu een snel zelf lozende oplossing.

De meeste schade aan een Wayfarer wordt veroorzaakt door de (strand-)trailers die de boot ondersteunen onder de kim kielen, in dat geval kunnen de vloerdragers binnen de in de romp losgedrukt worden en de rompvorm veranderen. Dit is eenvoudig te constateren door de buikdenning weg te nemen en te controleren of er scheuren in de vloerdragers te zien zijn. De romp moet altijd onder het vlak gesteund worden en het gewicht moet op de kielrollen rusten. Dat is eenvoudig te controleren: Als de boot enigszins heen en weer kan bewegen op de trailer rust het gewicht grotendeels op de kielrollen.

Het is belangrijk dat de drijfcompartimenten vrijwel waterdicht zijn (een beetje lekkage kan geen kwaad). Dit moet elk jaar gecontroleerd worden (zie de beschrijving van de drijftest in de klassenvoorschriften). Controleer de rubber pakkingen van de luiken en vervang ze als dat nodig is. Stel de sluitingen zo af dat de luiken strak gezet kunnen worden. Als er dan nog lekken zijn kan het nodig zijn hele panelen te vervangen op de oudere houten boten. Polyester boten kunnen meestal eenvoudig met epoxy gerepareerd worden.

Houten boten hebben vaak last van lekkages rond de zwaardkast. In oudere houten boten moet soms de hele zwaardkast vervangen worden. Polyester boten kunnen vaak met minder moeite gerepareerd worden.

De Wayfarer is een sterke boot die behoorlijk wat mishandeling verdraagt voordat ze niet meer te repareren is. Veel oudere boten hebben gebarsten gel coat op plaatsen die zwaar belast worden. Dit is meestal slechts een cosmetisch probleem en beïnvloed de zeewaardigheid niet. Grote zichtbare reparaties aan verschillende delen van de boot zijn een betere indicatie van de conditie.

Ralph Roberts