De WIC secretaris, Ralph Roberts, verklaart de doelstellingen:

Het Wayfarer International Comittee heeft twee functies. De eerste is het zeilen in Wayfarers in zo veel mogelijk delen van de wereld te bevorderen, en om Nationale klasse organisaties (NCA’s) op te zetten in landen die een voldoende grote vloot hebben om zo’n organisatie levensvatbaar te maken. Op dit moment zijn er klasse organisaties in Groot Britannië (UKWA), Scandinavië (SWS), Canada (CWA) en de Verenigde Staten (USWA). De UKWA is de grootste daarvan en omvat leden uit Ierland en Schotland, die hun afgevaardigden hebben in het UKWA bestuur.

De tweede functie van het WIC is de klasse regels te standaardiseren en te interpreteren, zodat alle Wayfarers op gelijke grondslag kunnen racen in elke wedstrijd, georganiseerd door elke klasse organisatie. Het doel van de WIC is het eenheidsontwerp van de Wayfarer wereld wijd te waarborgen, zodat het een verhoudingsgewijze eenvoudige jol blijft die geschikt is voor vele doeleinden, zoals wedstrijden en toervaren.

Leden die voorstellen willen doen om de klasse regels te veranderen of te vereenvoudigen kunnen dat doen volgens een jaarlijkse procedure. Het lid moet eerst zijn WIC vertegenwoordiger van zijn eigen Nationale klasse organisatie benaderen met zijn voorstel. Het bestuur zal dan het voorstel bespreken in een bestuursvergadering, en hun visie aan het betreffende lid kenbaar maken.

Een officieel voorstel (dat een mogelijk een aangepaste versie is van het originele voorstel) moet begin september door het bestuur ingediend worden bij de WIC secretaris, die dan het voorstel dan voorlegt aan de WIC vertegenwoordigers uit de verschillende landen, die het op hun beurt weer aan hun ledenvergaderingen zullen voorleggen. Om geaccepteerd te worden moet het voorstel met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen aangenomen
worden. Het stemrecht van een afgevaardigde binnen het WIC is afhankelijk van het aantal leden van zijn organisatie. Tien procent van het totale aantal stemmen van de NCA’s wordt uitgebracht door de auteursrecht houder (Ian Proctor Designs – vertegenwoordigd door Keith Proctor).

De Wayfarer websites van de Nationale klasse organisaties helpen het aantal bekende Wayfarers die Wereldwijd gezeild worden te vergroten, omdat Wayfarer eigenaren in landen zonder eigen NCA het Internet gebruiken om meer informatie te vinden over de boot die ze zeilen. De Wayfarer heeft de benijdenswaardige reputatie gelijkgestemde zeilers uit alle windstreken bij elkaar te brengen in vriendschap en gastvrijheid.

We hopen dat meer leden uit alle delen van de Wereld hun voordeel zullen doen en de kans waarnemen om te gaan zeilen in andere gebieden en landen door het toenemende aantal Internationale evenementen en activiteiten, dat momenteel georganiseerd wordt. Ik geef met plezier advies over deze evenementen, maar ontvang ik graag informatie van leden die Wayfarers tegen zijn gekomen ergens in de Wereld. Je kunt contact met me opnemen via email: WIC@wayfarer.org.uk of telefoon: 0044 1 502 716 776

Ralph Roberts, W9885 Spree Lady